Privacyverklaring

Privacy Policy

Iscania, hierna ook wel vernoemd als ‘Iscania boeken’ en gevestigd aan Waversesteenweg 188, B-3090 Overijse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

https://www.djamilatimmermans.be

Waversesteenweg 188, B-3090 Overijse

Mail: iscania.boek@proximus.be 

Ons privacybeleid is van toepassing op: 

 • Het bezoeken van de website van ‘Iscania boeken’
 • Het kopen van boeken en kaarten via de website van ‘Iscania boeken’
 • Het verstrekken van mailadressen met het oog op de ontvangst van nieuws over nieuwe publicaties en/of om bestellingen af te werken

Door één of meerdere van bovengenoemde activiteiten uit te voeren, verklaar je akkoord te gaan met ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Iscania verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor-, achternaam en adresgegevens (verzendadres en factuuradres): als je een bestelling plaatst via onze website
 • Telefoonnummer: indien dit nodig blijkt om een bestelling af te ronden 
 • E-mailadres 
 • Bankrekeningnummer: voor het afwerken van de facturatie na het plaatsen van bestellingen
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • Internetbrowser en apparaat type 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via iscania.boek@proximus.be, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Iscania verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw bestelling: verzending, levering en facturatie 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie over nieuwe publicaties 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Iscania verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 • Het verbeteren van onze website

Geautomatiseerde besluitvorming 

Iscania neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Iscania) tussen zit. Iscania gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Webhero platform. 

Verantwoordelijkheid gebruiker

Ook de gebruiker draagt een verantwoordelijkheid bij het gebruik van onze website en dient zich ten allen tijde onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Deze mag niet misbruikt worden voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur, inclusief, doch niet beperkt tot: computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via het contactformulier, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Iscania bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van vijf jaar voor de verschillende categorieën persoonsgegevens die je ons zelf meedeelt of die we vergaren via je bezoek aan onze website.

Delen van persoonsgegevens met derden

Iscania zal je gegevens in geen geval verkopen, verhuren of op welke manier dan ook commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Iscania verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo geven we bijvoorbeeld je adres door aan Bpost of een andere pakjesdienst om je bestelling te kunnen verzenden en leveren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Iscania gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Iscania en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar iscania.boek@proximus.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, kaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Iscania neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en werkt met betrouwbare partners die alle veiligheidsmaatregelen hebben ontwikkeld om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via iscania.boek@proximus.be


Deze privacyverklaring is in regel met de Algemene verordening gegevensverwerking (GDPR) van de EU en werd opgesteld met behulp van de website https://veiliginternetten.nl , een gezamenlijk initiatief van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid - Nationaal Cyber Security Centrum, ECP - Platform voor de Informatie Samenleving en het bedrijfsleven.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x